CIRCULAR 012 2023 – Aspirantes a ser asociados COOPEMTOL

PARA: Aspirantes a ser asociados C00PEMTOL
ASUNTO: Valores a pagar para ser afiliados a la Cooperativa.

circular-012-2023 – Aspirantes a ser asociados COOPEMTOL